Werkwijze & Kwaliteit

Werkwijze

Wij hebben een mensgerichte werkwijze en vinden het belangrijk om als bewindvoerder op basis van duidelijke afspraken en heldere communicatie met de persoon, zijn of haar belangen te behartigen. Het belang van de U staat voorop.

Wederzijds respect en vertrouwen is in onze beleving de beste en enige basis voor een succesvolle bewindvoering. Daarom garanderen wij één vaste contactpersoon en een persoonlijke benadering.

Wij zijn goed bekend in de wereld van bewindvoering en hebben ervaring met mensen met allerhande beperkingen en problematiek. Tevens hebben wij relevante werkervaring op het gebied van schuldenproblematiek en schuldhulpverlening. Hierdoor weten wij ook raad met de meer complexe dossiers.

Kwaliteit

Bewindvoering Vlaming is een kleinschalig kantoor, maar door onze werkervaring en gedrevenheid staan wij garant voor stabiliteit en continuïteit. Wij zijn lid van de branchevereniging NBPB, waardoor onze kwaliteit ook extern gewaarborgd wordt. Door de goede onderlinge samenwerking en directe communicatie weet u bij ons altijd waar u aan toe bent.

Jaarlijks leggen wij verantwoording af bij de Rechtbank voor alles wat wij doen ten aanzien van uw financiën. De Rekening en Verantwoording die door ons wordt opgemaakt wordt met u besproken en vervolgens ter beoordeling ingediend bij de Rechtbank.

Tevens worden wij als organisatie ook jaarlijks gecontroleerd door de Rechtbank middels de jaarlijkse controle. Verder worden wij ook door de branche organisatie jaarlijks gecontroleerd.