Kosten van Bewindvoering

Kosten van Bewindvoering

De kosten van beschermingsbewind zijn vastgestelde tarieven. Als u een minimuminkomen heeft is het veelal mogelijk om bijzondere bijstand, via de gemeente waar u woonachting bent, te krijgen voor deze kosten.

De intakevergoeding is een tegemoetkoming voor de kosten van het aanvragen van Bewindvoering en het in kaart brengen van uw financiële situatie. Het inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen, het aanvragen van uitkeringen en vrijstellingen van betaling, het aanvragen van een beheerrekening en het aanschrijven van instanties.
Het maandtarief dient de kosten te dekken voor het gebruikelijke beheer van uw financiën.

Kosten bewind inclusief BTW

Alleenstaande Tarief 2020 Tarief 2021
Beheer per maand standaard € 116,26 € 119,69
Beheer per maand problematische schulden € 150,44 € 154,88
Intake (eenmalig) € 657,03 € 676,39
Verkoop/verhuizing/ontruiming woning (per incident) € 410,19 € 422,29
Eind rekening & verantwoording (eenmalig) € 246,84 € 254,10
Uurtarief €   82,06 €   84,46
Echtpaar / Economische eenheid Tarief 2020 Tarief 2021
Beheer per maand, 2x standaard € 139,55 € 143,58
Beheer per maand, 2x problematische schulden € 180,49 € 185,73
Intake (eenmalig) € 787,71 € 810,70
Verkoop/verhuizing/ontruiming woning (per incident) € 410,19 € 422,29
Eind rekening & verantwoording (eenmalig) € 296,45 € 304,92
Uurtarief €    82,06 €   84,46

Een bewindvoerder moet 17 uur per jaar aan een standaarddossier besteden. Dat is 1 uur + 20 minuten per maand. Voor alle taken en werkzaamheden. Als er meer tijd aan een dossier moet worden besteed, wordt er een bedrag van       € 82,06 p/uur extra in rekening gebracht.

Voor zover mogelijk worden de kosten voor het bewind gedekt via de bijzondere bijstand van de gemeente waar u woonachtig bent. Let wel, iedere gemeente voert zijn eigen beleid op dit punt. Waar bij de ene gemeente wel bijzondere bijstand verstrekt wordt, hoeft dat bij de andere gemeente niet het geval te zijn. Wilt u zeker weten of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, raadpleeg dan eerst de sociale dienst van uw gemeente.

  • Voor alle op deze pagina genoemde bedragen geldt dat zij inclusief de toepasselijke 21% BTW vermeld zijn.
  • Bovenstaande tarieven worden jaarlijks vastgelegd door het LOVCK. Meer hierover kunt u terugvinden op de website van ‘de Rechtspraak‘.